Menu
Sepetim

civciv çıkım problemleri

civciv çıkım problemleri Gelişim ve kuluçka çıkım dönemi etkileri. Kuluçka ya basılacak yumurtalarda sorunlarını öğrenelim:

Gelişim ve kuluçka çıkım dönemini etkileyebilecek sebepler:

Kuluçkalık yumurta kaç günlük olmalı?

Dışarıda fazla tutulan yumurtaların çıkım süresi uzar. Kuluçkaya yatırmadan bekletilen her gün için kuluçka süresine 1 saat eklenmelidir. Tavuk sürüsü nün yaşı çok önemli. Yaşlı tavuk sürülerin den alınan yumurtalar daha iridir ve 55 gram üzerinde ki her 2,5 gram fazla yumurta kuluçka süresine yarım saat dakika eklemeniz gerek.

Dönemler: çoğu zaman yazın kuluçka lama süresi daha kısa olur. Sebep ise yumurtaların yüklenmesi öncesi sıcak ortamda embriyon gelişme başlamış olmasıdır.

Tavuk yumurtaların da ön ısıtma: Yumurtaları yüklemeden önce belli bir zaman ön ısıtmaya gerekli. Soğuk ortamdan aldığınız yumurtalar direk EFE kuluçka makinesine yüklenmeyin. Önce bir ön ısıtma yapmanız gerek. Tavuk yumurtaları EFE Kuluçka makine ya konursa çıkım gecikmesi ne sebep olacaktır.  

Kuluçka Makinelerin de olabilecek problem ne olabilir? 

Kuluçka Makinaları genel problemleri:

Yumurta da küçük beyaz germin al disk var ise ve hiç bir kan görünmüyorsa, o zaman yumurta dölsüz olduğu belirtisi dir.

      1 Horoz sayısı azdır.

      2 Sürüler yaşlanmıştır.

      3 Horozlar yeterli cinsi olgunlukta değildir.

      4 Horozlar anormal sperm üretiyordur.

      5 Horozlarda ayak ve bacak problemleri olabilir.

      6 Aşırı canlı ağırlık söz konusu olabilir.

Eğer büyümüş bir germin al disk var ise ve hiç kan yok ise bu yumurta döl lü olduğu dur.

       1 Damızlık Horoz ve tavuk sürüsünde hastalıklar vardır.

      2 Yumurtalar çok uzun ve saklama koşullarına uygunsuz bekletilmişlerdir.

      3 Yumurtaların sevkıyat döneminde aşırı titreşim olmuştur.

      4 Yumurtaların bekletme koşulları uygun olmamıştır.      

      5 Damızlıkların çok genç veya çok yaşlı olmalarıdır.

      6 Kalıtsal faktörler göstergesi.

      7 Yumurta kabuğundaki gözenekler solunumu önleyecek şekilde kapanmıştır.

Eğer ölü embriyonlar var ise: 3-6 günlük ölümler olduysa ve yumurta sarısının içine emilme işi başlamış ise ve embriyo sol tarafta ve yumurta diski henüz oluşmamış ise o zaman bu sebepler vardır:

      1 Kuluçka Makinesi içerisinde yetersiz havalandırma olmuştur.

      2 Kuluçka Makinesi çevirme Viyolü yetersiz veya az çevirme yapmıştır veya çevirme açısı uygun durmamıştır.

      3 Vitamin veya Mineral yetersiz kalmıştır.

Kuluçka Makinesinden eğer ölü embriyo lar çıktıysa: Bu genelde 8-15 günleri arasında olur, o zaman yumurta diski oluşmuştur ve parmak ile tırnaklar görünür ise ayrıca tüylenme başlamış ise ( genelde 9.günde )

       1 Kuluçka cihazında yetersiz ısı, yetersiz havalandırma, yetersiz nem ve çevrilme olmuştur.

      2 Makine içerisinde yumurtalar arasında muhtemel bir enfeksiyon bulaşması olmuştur.

      3 Damızlık sürülerde yumurtalarda vitamin veya mineraller eksikliği olmuştur.

Kuluçkada embriyo ölümleri: 14.günden sonra ise:

       1 Uygun olmayan makina sıcaklığı, nem, havalandırma ve çevirme işlemi

      2) Farklı hastalık ve enfeksiyon bulaşması.

      3 Damızlık sürü yumurtaları fumigas yonu aşırı şiddetli ve veya fazla uzun süreli yapılmıştır.

      4 Sevkiyat esnasında yumurtaların fazla soğuması veya sevkiyatın zamanından geç yapılması.

      5 Kargo da kabukların kırılmaları.

      6 Vitaminler veya minerallerin eksik olmalrı.

      7 Önceden yumurtalarda kalıtsal faktörler.     

Özel Kuluçka problemleri:

      Yumurtada embriyo tam oluşmuş ama yumurtayı delememiş veya yumurta sarısı tamamen karın boşluğuna çekilememiş olması:

       1 Beslenme yetersizlikleri

      2 Yetersiz çevirme söz konusu olabilir.

      3 Kuluçka Makinası içindeki nem çok yüksek olabilir.

      4 Gelişme Kuluçka Makinasında sıcaklık çok düşük veya çıkım makinasında ise çok yüksek olabilir.

      5 Yumurta nakliyesin de yumurtalar soğumuş olabilir.

      6 Damızlıklar da beslenme yetersiz veya vitaminsiz kalmıştır.

      7 Kuluçka Makinelerin çevirme Viyol’ü yetersiz olmuştur .

      8 Yumurtalar çok uzun süre dışarıda tutulmuştur.

      9 Yumurtalarda önceden kalıtsal faktörler.

Eğer civciv tam oluşmuş ise ve yumurta delinmiş ama civciv ölü çıktıysa:

       1 Damızlık sürüde beslenme eksikliği olmuştur.

      2 Kuluçka Makinesi içerisinde zamanından fazla düşük nem veya sıcaklığa maruz kalmış olabilir.

      3 Damızlık sürülerde hastalık vardır.

      4 Yumurtaların nakliyat esnasında hasar görmüşlerdir.

      5 Bekleme deposunda uzun zaman beklemiş olabilir.

Yumurtanın kabuk kısmen delinmiş ama civciv embriyo ölü ve veya canlı ise:

      1 Civciv çıkım zamanında fumigas yon aşırı fazla etkili olmuştur.

      2 Civciv yumurtaları Viyol’a dizilirken sivri ucu yukarı gelmiş olabilir. 

Eğer kuluçkadan civcivler erken çıkmış ve zayıf veya sesli ise:

      1 Çok küçük yumurtalar Kuluçka Makinesine yüklenmiş olabilir.

      2 Değişik ve farklı bir ırktan yumurtalar kuluçkaya yatırılmış olabilir.

      3 Kuluçka gelişim makinasın da sıcaklık çok fazla veya nem çok düşük olmuştur.

Eğer civciv çıkımı gecikmiş ise:

      1 Çok iri yumurtalar kullanılmıştır.

      2 Damızlık sürüsü çok yaşlıdır.

      3 Civciv kuluçkalık yumurtalar fazla uzun süre depola da bekletilmiştir.

      4 Kuluçka gelişme makinesin de ısı çok düşük olmuştur.

Eğer civciv çıkımı çok yavaş irerliyorsa:

       1 Ayrı depolama süresi ve farklı olan yumurtalar aynı günde kuluçkaya yüklenmiştir.

      2 Yumurtalar genç ve yaşlı anaçlardan karışık ve farklı yüklenmiştir.

      3 Kuluçka makinalarında sıcak ayarı çok düşük veya yüksek olması.

      4 Kuluçka makinasının bulunduğu oda nın havalandırma ve sıcaklık sistemi uygun değildir.

Kuluçka dan çıkan civciv lerin kalitesi açısından Viyol’lar arasında fark olursa:

      1 Kuluçka Makinesine küçük ve büyük yumurtalar karışık ve birlikte yüklenmiş olabilir.

      2 Yaşlı ve genç taze yumurtalar aynı anda birlikte yüklenmiştir.

      3 Saklama deposunda bazı yumurtalar fazla beklemiştir.

      4 Tavuk ırkları ve farklı hatlar dan alınan yumurtalar beraber makineye yüklenmiştir.

Eğer yumurtanın üzerinde yumurta akı bulaşık civcivler varsa:

      1 Gelişme makinasında sıcaklık düşüktür veya nem yüksektir.

      2 Kuluçka Makinesi Viyolü yetersiz çevirmiştir.

      3 Çok yaşlı yumurtalar kuluçkaya yüklenmiştir.

      4 Aşırı iri yumurtalar makine içine yüklenmiştir.

Eğer civciv kabuğa yapışmış veya civciv üzerinde kabuk parçaları kalmış ise:

      1 Saklama deposu içinde ya da gelişimde veya çıkım da makinede nem yetersiz olmuştur.

      2 Makinenin çevirme tepsisi yetersiz çevirme yapmıştır.

      3 Yumurtanın kabuk kalitesi kötü olan yumurtalar yüklenmiştir.

Eğer civciv ler gelişimini tamamlayama dan çıkmış ise ve göbeği kanlı civcivler var ise:

      1 Kuluçka makinesi içerisinde gelişimde veya çıkımda sıcaklık çok yüksek olmuştur.

Eğer civciv küçük çıktıysa:

      1 Muhtemel çok genç ve küçük yumurtalar kuluçka makinesi ne basılmıştır.

      2 Saklama deposu odasında veya gelişme Kuluçka makinesi içinde nem yersiz veya sıcaklık fazla olmuştur.

      3 Kuluçka Makinesi nın bulunduğu yer çok fazla yükseklikte olmuştur.

      4 Yumurta kabukları ince veya pürüzlü olanlar yüklenmiştir.

Eğer civcivlerin göbekleri kapanmamış ise veya kaba tüylenmiş civcivler varsa:

      1 Kuluçka gelişme makinasın da çok yüksek sıcaklık ile sıkça sıcaklık değişmesi olmuştur.

      2 Kuluçka çıkım makinesin de çok düşük sıcaklık veya yüksek nem olmuş ise.

      3 Damızlık sürüde beslenme bozukluğu veya mineral eksikliği görünmüş ise.

Eğer civcivlerin göbekleri kapanmamış veya ıslak iri göbekli, yapışkan, kötü kokulu civcivler varsa:

      1 Civcivlerin göbek enfeksiyonları ve yumurtaların iyi dezenfekte edilmemesi, kuluçka viyolü veya Kuluçka Makinesinin kirli olması sebep olmuştur.

      2 Kuluçka Gelişme makinası düşük sıcak ayarında çalışmıştır.

      3 Kuluçka gelişme ve çıkım makinesin de çok yüksek nem olmuştur.

      4 Gelişim ve çıkım döneminde yetersiz havalandırma olmuştur.

Eğer civciv ler zayıf çıkmışlar ise:

      1 Kuluçka çıkım makinesi çok yüksek sıcaklık ile çalışmıştır.

      2 Kuluçka çıkım makinesi yetersiz veya eksik havalandırma ile çalışmıştır.

      3 Kuluçka makinesi çok fazla gazlı hava ortamına maruz kalmıştır.

      4 Yumurtalar Kuluçka makinesi içini temizlenmeden kirli koyulmuştur ve hastalık bulaşmıştır.

Eğer civcivlerde pozisyon bozuklukları görüldüyse; Kuluçka nın embriyo 18. Gününde yumurtanın uzun ekseni doğrultusunda başı küt ve uç tarafındaysa sağ kanatın altındaysa ve gagası hava boşluğuna ayaklar ise başa doğru yönelmiş ise:

      1 Kuluçka viyolüne yumurtaların sivri ucu yukarı gelecek şekilde dizilmiştir.

      2 Kuluçka viyolü yetersiz çevirme yapmıştır.

      3 Kuluçka gelişim makinesi aşırı yüksek veya düşük sıcaklıkta çalışmıştır.

      4 Damızlık anaçlar çok yaşlı olmuşlardır.

      5 Kuluçkalık yumurtalar çok iri veya yuvarlak seçilmiştir.

      6 Kuluçkalık yumurtalarda Vitamin A ve B 12 eksikliği olmuştur.

Eğer civcivlerde çarpık parmaklar veya yanlara doğru açılmış bacaklar görüldüyse:

      1 Kuluçka gelişim makinesinde aşırı yüksek veya düşük sıcaklık olmuştur.

      2 Damızlık anaçlar yetersiz beslenmiştir.

Eğer civcivler de şekil bozukluğu var ise:

      1 Kuluçka Makinesi gelişme döneminde çok yüksek veya çok düşük sıcaklık olmuştur.

      2 Kuluçka Makinesi içinde yetersiz havalandırma olmuştur.

      3 Kuluçkalık yumurtasının nakliyesi sırasında fazla sarsılmalar olmuştur.

      4 Kuluçka Makinesi viyol yetersiz çevirme yapmıştır.

      5 Sürü de damızlıklar da hastalık veya besin de yetersiz vitaminler olmuştur.

Eğer civciv lerde tüyler kısa veya kalın olduysa:

      1 B 2 vitamini yetersiz olmuştur.

      2 Mantar türü hastalıklar olmuştur.

      3 Kuluçka Makinesi içerisinde 1-15. günlerde aşırı yüksek sıcaklık olmuştur.

Eğer civciv kapalı gözlü veya gözlerde tüylerin yapışması olduysa:

      1 Kuluçka Makinesi çıkım döneminde çok yüksek sıcaklık ve düşük nem olmuştur.

      2 Civcivlerin tüy toplayıcılar yetersiz kalmıştır.

      3 Civcivler çıktıktan sonra uzun süre Kuluçka Makinesi içinde bırakılmıştır.

      4 Kuluçka Makinesi çıkım sırasında aşırı havalandırma oluşmuştur.